Objekt: Rodinný dom

Miesto: Hatné

Popis: Teplené čerpadlo vzduch – voda, vykurovanie podlahovým kúrením