ZEM

Nástenné kotly sú určené pre vykurovanie objektov po rekonštrukcii (zateplenie, výmena okien), ale aj novostavieb s jedným vykurovacím okruhom (radiátory alebo podlahové vykurovanie). Prípravu teplej vody je možné riešiť s integrovaným alebo externým zásobníkom.
   Súčasné ceny plynu posunuli použitie kondenzačnej techniky aj do tých aplikácií, v ktorých to bolo ešte pred nedávnom nemysliteľné. Kondenzačné kotly rôznej technickej a kvalitatívnej úrovne začali hromadne nahradzovať klasické nástenné spotrebiče, ktoré boli inštalované pri plošnej plynofikácií v 90. rokoch. Pre tieto a im podobné aplikácie je určená rada kondenzačných kotlov strednej triedy ZEM.

Kotly ZEM sú osadené zjednodušenou variantov riadiacej jednotky Siemens LMU34, ktorá je určená len pre jeden priamy vykurovací okruh. Použitie tejto jednotky v kombinácií s trojrýchlostným čerpadlom umožnilo výrazné zníženie ceny kotla pri zachovaní všetkých konštrukčných predností kondenzačnej techniky Geminox. V riadiacej jednotke LMU34 je integrovaná adaptabilná ekvitermická regulácia, ktorá optimalizuje tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte a výrazne sa podieľa na vysokej ekonomickej prevádzke kotla ZEM.

KONDENZAČNÉ KOTLY THRS

Už štvrtá generácia kondenzačných kotlov s označením THRs (Trés Haut Rendement – veľmi vysoká účinnosť) s riadiacou jednotkou Siemens LMS je určená všade tam, kde je dosiahnutie tepelnej pohody s minimálnymi prevádzkovými nákladmi jednoznačnou prioritou. 
   Vysokokvalitné konštrukčné prvky kotla, ako je napríklad nerezový veľkoplošný výmenník alebo nerezový zásobník teplej vody dopĺňa najmodernejšia riadiaca jednotka Siemens LMS. Vedľa štandardných spaľovacích a bezpečnostných funkcií riadi jeden a viac vykurovacích okruhov vrátane prípravy teplej vody. Základná výbava riadiacej jednotky sú tiež funkcie solárneho ohrevu, prípadná kombinácia s alternatívnymi zdrojmi tepla či riadenie kaskád. Širokú paletu výkonových variant dopĺňajú dvojokruhové verzie alebo rôzne kombinácie zapojenia s ohrevom vody.

Ponuka musí spĺňať prianie aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Unikátne vlastnosti kondenzačných kotlov THRs je možnosť zmeny ich výkonového rozsahu. Zvýšenie poprípade zníženie výkonového rozsahu kotla je možné dosiahnuť jednoduchou výmenou cenovo dostupného horáku a preprogramovaním obslužného softvéru. Táto inovatívna filozofia umožňuje prevádzkovať kondenzačné kotly THRs vždy optimálne.

Nepriamoohrevné zásobníky TV 

Ponuka nepriamoohrevných zásobníkov teplej vody tvorí neoddeliteľnú súčasť sortimentu kondenzačných kotlov Geminox THRs. Kvalifikovaným výberom ich správnej veľkosti v kombinácií s vhodným výkonovým rozsahom kotla je možné optimalizovať komfort a ekonomiku prípravy teplej vody s ohľadom na počet osôb v objekte.          Ponuka nepriamoohrevných zásobníkov teplej vody tvorí neoddeliteľnú súčasť sortimentu kondenzačných kotlov Geminox THRs. Kvalifikovaným výberom ich správnej veľkosti v kombinácii s vhodným výkonovým rozsahom kotla je možné optimalizovať komfort a ekonomiku teplej vody s ohľadom na počet osôb v objekte.

Originálne zásobníky GEMINOX sú vyrobené z austenitickej ocele a vyznačujú sa nadštandardnými technickými parametrami. V duchu firemnej filozofie ponúkajú dokonalú konštrukciu zaručujúcu maximálny výkon a životnosť pri minimálnych vlastných tepelných stratách.

Smaltované zásobníky sú vyrobené z posmaltovanej ocele a sú žiadaným ekonomickým variantom. Sú dodávané v zákazníckom prevedení a s kotlami Geminox THRs dosahujú tiež vynikajúce parametre.

Ponuka nepriamoohrevných zásobníkov obsahuje aj rad bivalentných solárnych zásobníkov, ako v nerezovom, tak aj v smaltovanom prevedení.

0
 .