Syners s.r.o.
Tepelné čerpadlá s najdlhšou životnosťou o ktoré sa staráme 
 

Ekologická a Ekonomická Energia

Tepelné čerpadlo

 • zariadenie, ktoré odoberá teplo vonkajšiemu vzduchu a pomocou vnútorných jednotiek ho distribuuje do príslušných miestností (princíp klimatizácie s reverznou funkciou)
 • tepelné čerpadlo funguje štandardne v rozmedzí vonkajších teplôt od -20 do +35 až 40 stupňov  vonkajšej teploty
 • pre prípad extrémne nízkych vonkajších teplôt nie je potrebné obstarávať ďalší zdroj tepla, pretože vnútorná jednotka je  vybavená výkonným elektrickým dohrevom
 • tepelné čerpadlo funguje aj v obrátenom režime - v prípade potreby je teda možné ním vodu v letnom období aj chladiť
 • veľmi nízke náklady na vykurovanie a prípravu úžitkovej vody - sú zhruba tretinové
 • domácnosti majú ďalej lacnejšiu sadzbu elektrickej energie - v priemere o polovicu lacnejšiu prevádzku
 • nevýhodou je vyššia vstupná investícia na obstaranie prevádzkovo lacného zdroja tepla
 • investícia má ale rýchlu návratnosť, a to aj pri rekonštrukcii, kde sa musí zrušiť existujúca kotolňa (pri novostavbe je návratnosť do 5 rokov)
 • tichá prevádzka, vhodné pre všetky typy nehnuteľností
 • typy podľa zdroja vstupnej energie: zem + voda (novostavby) , voda / voda (s dostatkom studničnej vody) a vzduch / voda (pri rekonštrukciách vykurovacích jednotiek a novostavieb)

Klimatizácia

 • je zariadenie, ktoré vzduch nevymieňa, ale dôkladne ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti
 • pracuje na princípe výmeny a presunu energií - ak v miestnosti chladíme, odčerpávame z nej teplo a naopak
 • cirkuláciu "chladiva" zaisťuje vysokoúčinný kompresor, ktorý dodáva potrebné tlaky nevyhnutné k funkcii chladiaceho okruhu klimatizácie
 • vo vnútornej jednotke sa chladivo odparuje (chladí)
 • vo vonkajšej jednotke dôjde ku skondenzovaniu chladiva a odovzdaniu tepelnej energie do vonkajšieho prostredia (hreje)
 • od vnútornej jednotky je nutné zaistiť odvod skondenzovanej vody, pretože vzduch prúdiaci cez výparník vnútornej jednotky obsahuje určité percento vlhkosti
 • ak sa jedná o klimatizáciu s reverznou funkciou, tak vnútorná klimatizačná jednotka začne kúriť a vonkajšia  chladiť
 • takmer každá klimatizácia disponuje funkciou odvlhčovania, ktorá môže výrazne pomôcť pri znižovaní vlhkosti múrov v zimných mesiacoch pri sušení prádla, znížení vlhkosti vzduchu v kuchyni počas varenia  - zabraňuje sa tak tvorbe plesní
 • súčasťou moderných klimatizácií je antibakteriálny filter, ktorý vďaka elektrostatickému náboju zachytáva prachové častice Najvyššie rady dokonca z ovzdušia odstraňujú nielen mikroprach, ale aj mikroorganizmy a alergény v závislosti od rady modelu klimatizácie.

Našim primárnym cieľom nieje predať tepelné čerpadlo a nájsť pre Vás najvýhodnejšie riešenie.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.


0
 .